Blog > Komentarze do wpisu
1. Polska od morza do morza wg cesarza i arcyksięcia

Konspiracja 1914

Oto, jak wg Brytyjczyków wyglądały plany podziału Europy środkowej między cesarza Wilhelma II i arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 r. W takim rozdaniu, Królestwu Polski pod berłem arcyksięcia przypada ewidentnie rola bufora, oddzielającego Rzeszę i sięgające Salonik (!) Królestwo Węgier od Rosji. Polsce (która w planach obu władców miała pełnić rolę marionetki) przypadły tereny:

  • dawnego Królestwa Polskiego
  • wybrzeża Bałtyku na północ od Kłajpedy (dzisiejsza Litwa)
  • dzisiejsze ziemie litewskie i białoruskie, z Wilnem, Kownem i Mińskiem
  • Ukraina wraz z Kijowem
  • Mołdawia aż po wybrzeże Morza Czarnego
Ciekawe, czy o takie rozwiązanie chodziło Wernyhorze ! :)
piątek, 04 stycznia 2008, piri.reis

Komentarze
2013/01/11 12:12:02
Czyli gdyby moi pra- zostali, gdzie wówczas mieszkali, byłabym Węgierką.