Kategorie: Wszystkie | Artystyczne | Fikcyjne | Gry | Historyczne | Kolekcje | Pozostałe | Propagandowe
RSS
poniedziałek, 27 października 2008
37. Warszawskie metro

Metro AD 1965

 Z wielkim hukiem, zakończono po 25 latach budowę pierwszej linii warszawskiego metra. Można by drwić z tempa budowy, z kolejnych wątpliwej jakości przetargów, z żartów typu "Z tej okazji rozdawano długopisy z planem metra" :)... Jako podsumowanie niech posłuży najlepiej powyższa mapa - fantastyczny plan sieci metra, jaka miała opinać Warszawę już 43 lata temu... Tymczasem - średnie tempo budowy wyniosło 920 m linii/rok :)

Mapa znaleziona na portalu Gazety Wyborczej w artykule: "Nie kończmy tej budowy. Metro za rogatki!"

sobota, 18 października 2008
36. Goniądz - mapa mentalna

Goniądz

 Po II wojnie światowej, ocaleli z zagłady Żydzi wydawali tzw. Księgi Pamięci - była to próba ocalenia wspomnień sprzed Holokaustu. Znajdowały się tam także, rysowane przez ocalonych, mapy miast i miasteczek (także polskich) - w celu utrwalenia ich przedwojennego kształt. bły to mapy bardzo subiektywne - w latach 70. zostaną nazwane mapami mentalnymi (wyobrażeniowymi). Taka mapa pozwala określić punkt odniesienia rysującego, jego miejsce w ówczesnym świecie. Na takiej mapie narysuje on tylko rzeczy kluczowe względem niego - niejednokrotnie fałszując kształty, proporcje. Analizując - zgodnie z teorią map mentalnych - prezentowaną powyżej mapę Goniądza - można wyróżnić podstawowe elementy, tzw. atomy (za autorem artykułu, w którym zamieszczona była mapa):

"-Drogi (paths) – ciągi komunikacyjne po których poruszamy się (potencjalnie lub realnie) – (...) Na mapie Goniądza i na pozostałych szkicach widać wyraźnie podział na główne ciągi komunikacyjne oraz drogi „drugorzędne” – te pierwsze zwykle prowadzą do innych miasteczek lub regionalnych metropolii,(...) drugie zapamiętane zostały przez autora rysunku głównie przez swoją funkcję lub położenie – Szkolna (bo stała tu Synagoga), Jatkowa (gdzie mieszkali rzeźnicy) lub Nadrzeczna.

-Granice (edges) - elementy linearne, ale nie drogi. Takie linie, które, w odróżnieniu od pierwszych raczej utrudniają lub uniemożliwiają komunikację. Typowymi granicami są rzeki, wybrzeża i tory kolejowe. Tutaj granicami, które prawie w całości oddzielają miasto od jego otoczenia, są wody Biebrzy i Czarnej Strugi.

-Dzielnice (districts) – obszary wyróżnione z tła, na przykład na podstawie kryterium funkcjonalnego, historycznego, zwyczajowego, statusu mieszkańców itp. Mieszkańcy podlaskich miasteczek do dziś potrafią wskazać „Lacką”, „Ruską” i „Żydowską” stronę (dzielnicę) miasta. (...)

-Węzły (nodes) – skrzyżowania, ronda, place – punkty przecięcia ciągów komunikacyjnych. Na rysunku węzły są dwa (rynki). Jeden „Lacki”, z pomnikiem, oraz jeden, mniejszy - Żydowski.

-Punkty odniesienia (landmarks) – są to na przykład pomniki, budynki lub naturalne czy też semi – naturalne elementy krajobrazu. Na szkicu Goniądza głównymi landmarks, przedstawionymi za pomocą rysunków, a nie symboli są świątynie, pomnik oraz...wiatraki. Te ostatnie z pewnością nie ze względu na ważność w krajobrazie kulturowym, a z powodu charakterystycznego wyglądu, ułatwiającego orientację."

Mapa znaleziona na portalu spoleczenstwo.pl, w artykule R. Poczykowskiego "O mapach miejsc, których nie ma".

czwartek, 02 października 2008
35. Ulica Księcia Popiełuszki, Katowice

Google maps FAIL

Mała wpadka Google Maps, znaleziona na wykopalisku. Google gratulujemy zdolności rozszyfrowywania skrótów :)